Disclaimer

Disclaimer

Deze disclaimer is op de inhoud en het gebruik van de website van Frankrijkreisgids.nl van toepassing. Door het gebruik van de website accepteert u deze disclaimer.

Copyright
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Frankrijkreisgids.nl, informatie, beeldmateriaal, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden door Frankrijkreisgids.nl op enigerlei wijze te herpubliceren of te verspreiden.

Aansprakelijkheid
Frankrijkreisgids.nl besteedt de uiterste zorg en aandacht aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde informatie. Voor de juistheid en volledigheid van deze informatie staat Frankrijkreisgids.nl niet in. Aan de verstrekte informatie kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend.

Frankrijkreisgids.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan als gevolg van onjuistheden/onvolledigheden of het gebruik van de door Frankrijkreisgids.nl verstrekte informatie. Gebruik van deze website geschiedt geheel op eigen risico.

Websites van derden
Frankrijkreisgids.nl heeft op haar website diverse links geplaatst die leiden naar websites van derden. Frankrijkreisgids.nl is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Frankrijkreisgids.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid van de links, alsmede de juistheid en volledigheid van de op deze websites aangeboden informatie. Links naar websites van derden zijn enkel bedoeld om de gebruiker van Frankrijkreisgids.nl te voorzien van de mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere, relevante informatie.

Aanbiedingen van derden
Daar waar op Frankrijkreisgids.nl producten en/of diensten worden aangeboden, betreffen dit altijd aanbiedingen van derden! Het eventueel doen van een aankoop, het afsluiten van een reservering of huurovereenkomst en/of het aanvragen van een offerte, alsmede de afwikkeling van afgesloten transacties, zoals levering, ter beschikking stelling en betaling, gaat geheel buiten Frankrijkreisgids.nl om. Frankrijkreisgids.nl aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid over de juistheid en correcte afwikkeling van dergelijke transacties. Voor vragen en/of klachten over de aankoop van producten en/of diensten dient u altijd contact op te nemen met de desbetreffende verkopende partij.

Mocht u onjuistheden op deze website aantreffen, of heeft u opmerkingen en/of suggesties over deze website dan kunt u deze kenbaar maken via de contactpagina van deze site. Ook voor vragen en/of opmerkingen over deze disclaimer kunt u bij ons terecht via het hierboven vermelde contactformulier.